HomeDiverse

Container for akutt forurensning

Det interkommunale samarbeidet rundt indre del av Oslofjord innbefatter ikke bare forurensning til sjøs, men også til land. Ni kommuner danner denne regionen og Oslo er verts- kommunen.

Oslo brann- og redningsetat har anskaffet en container med utstyr som er beregnet til bruk ved akutt olje-og kjemikalleforurensning. Utstyret som er kjøpt inn er et supplement til det vi allerede har i dag, men noe nytt utstyr er også kjøpt inn.
Containeren er levert av Floby Autokaross AB. Det aller meste av innredningen er utført ved vårt eget verksted. Containeren ble levert med faste installasjoner som el-aggregat, lysmast,    varmtvannsbeholder, luftkompressor, utskyvbar personellkabin, etc. Prislappen inklusiv utstyr er nærmere 1,2 millioner kroner. Krokløftbilen med tankenhet og flakenhet ble anskaffet for et par år siden. Meningen er at det skal bygges opp flere enheter som benytter krokløfteren.

I hovedtrekk skal containeren benyttes ved to typer skadesteder. Det ene kan være ved utslipp av brennbar væske, syrer eller baser. Det andre skadestedet er ved et gassutslipp. Containeren kan selvfølgelig benyttes ved andre typer uhell, da det finnes verktøy av alle typer og størrelser samt
sperremateriell, oppsamlingskar, måleinstrumenter, samband, litteratur etc. på containeren. Containeren er utstyrt med to pumper. Pumpene er drevet med en vannturbin, den ene er en slangepumpe, den andre en impellerpumpe. Begge pumpene er EX-godkjente og resistente i en viss tid mot sterke syrer og baser. Pumpene er levert komplette med syrefaste oppsamlingskar, sugeslanger, trykkslanger, jordingsutstyr. På gassdelsiden har containeren blitt utstyrt med Trellchem VPS gassverndrakter, Splash 2000, Trellcover og mellombekledning. Grunnet stort luftforbruk blant annet ved sanering, er det valgt 2 x 6,8 liter compositt flaskepakker. Saneringsdusj og annet utstyr til bruk ved sanering er også på plass.

 

Publisert: 07-05-1999

COMMENTS