Centrospas

HomeDiverse

Centrospas

Centrospas er Russlands nasjonale og internasjonale søks- og redningsgruppe. Den bistår også med humanitære aksjoner. Gruppen er velutstyrt og hadde i fjor 2000 oppdrag.

 

 

Brannmannen besøkte Centrospas sitt hovedkvarter i Zhukovsky seks mil utenfor Moskva. Der har de sin hovedbase med utstyr og der holder ledelsen til.
Centrospas (Central Airmobile Rescue Team) ble dannet i 1992 og er underlagt Emercom og Katastrofeministeriet.
Hovedoppgaven til Centrospas er å redde liv og redusere konsekvensene av katastrofer både nasjonalt og internasjonalt etter jordskjelv, flom, skred, orkaner, vei- og jernbaneulykker, flykrasj, branner og andre menneskeskapte katastrofer. Centrospas er sertifisert etter FNs kriterier for internasjonale SAR-operasjoner.

 

Over hele verden

Opp gjennom årene har Centrospas rykket ut ved jordskjelv i Asia, Afrika og sentral- og sør-Amerika, flykrasj i Vietnam, Georgia og Russland samt bygningskollaps i russiske byer. Den mest krevende innsatsen var redningsoperasjonen i Beslan etter terroristangrepet på en skole i 2004. To av redningsmennene fra Centrospas omkom under innsatsen.
Mannskaper fra Centrospas har totalt vært på over 200 oppdrag utenlands hvorav de fleste innebærer medisinsk hjemtransport av russere.
Årlig har de i gjennomsnitt 4 oppdrag som innebærer SAR eller er av humanitær art.
Centrospas har en total redningsstyrke på 380 mann med ulik kompetanse. 36 av dem har høyeste klassifisering som gjør dem i stand til å delta i internasjonale operasjoner.
De ansatte ved Centrospas er rekruttert fra det sivile, men det kreves spesiell kompetanse og ferdigheter for å bli en del av styrken. De testes omfattende både psykisk og fysisk ved opptak og trenes fortløpende til å kunne jobbe under vanskelige klimatiske forhold i lengre tid. 

 

Rykker ut raskt

Ett lag med 15 personer står alltid klare da de har vaktordning. Ved ulykker i nærområdet er ressursene underveis etter få minutter. Ved innsatser utenlands skal laget være klar til å dra innen 15 timer, men Centrospas har en klar målsetning om at de skal kunne være på vingene etter kun 3 timer. Basen ligger kun minutter unna en flyplass hvor Katastrofeministeriets egne fly er plassert. Ferdig opplastede biler med utstyr står klare og lastes inn i fly.

 

Centrospas er oppdelt i:
SAR-enhet
Søkshunder (ruin, lavine- og likhunder)
Feltsykehus med akuttmedisinsk del
Sambandsenhet
Luftbåren teknisk redningsenhet
Transportenheter
Informasjonsenhet
Utstyr til alle typer oppdrag
Enhetene rår over teknisk avansert utstyr innen en rekke områder.
Ved hendelser på vann har de dykkere som kan gå helt ned til 100 meters dyp og utstyr som kan utforske objekter på 300 meters dyp. Treningen av dykkere foregår både ved Centrospas hovedkvarter, der de har et stort basseng hvor store gjenstander kan senkes – som biler – og hvor de øver på søk og oppgaver som sveising. Annen dykketrening foregår i Svartehavet og i innsjøer og elver.
Droner og andre luftbårne fartøy av ulik størrelse til rekognosering og overvåking hører med i utstyret Centrospas har til rådighet.
I tillegg kommer utstyr til CBRNe-hendelser, løfteutstyr, lytte- og søkeutstyr, kjøretøy av ulikt slag, båter og annet utstyr som er nødvendig for lange og krevende innsatser.  

 

Publisert: 15-11-2016

COMMENTS