Britiske brannfolk på offensiven

HomeDiverse

Britiske brannfolk på offensiven

Med to streikedager bak seg og boikott av alt overtidsarbeid de siste månedene, har fagforeningen Fire Brigades Union nok en gang vekket oppsikt i Storbritannia. Bakgrunnen for den tilspissede konflikten er en fredelig forhandlingsprosess, som plutselig tok en uventet vending.

I over 30 år har de nesten 5.600 brannfolkene ved London Fire Brigade (LFB) fulgt en skiftordning med to ni-timers dagskift og to 15-timers nattskift i uka. De siste årene har LFB-ledelsen imidlertid forsøkt å forhandle seg frem til en ny skiftordning med to 12-timers dagskift og to 12 timers-nattskift i uka.  
– Et lengre dagskift gir mulighet for mer forebyggende arbeid, slik at folk flest kan føle seg tryggere, og mer opplæring slik at brannfolkene får en tryggere arbeidssituasjon, uttalte brannsjef Ron Dobson nylig til avisen The Guardian. Han presiserte at det hverken er snakk om at de ansatte skal ned i lønn eller få utvidet arbeidstid. Fagforeningen, FBU, motsetter seg likevel en ny ordning på det sterkeste.

Frykter nedskjæringer
LFB-ledelsens begrunnelse for innføring av et kortere nattskift er at det generelt oppstår færre branner om natten. Fagforeningen, på sin side, hevder at de brannene som oppstår om natten ofte blir rapportert senere og er større i omfang. Branner på nattestid resulterer også oftere i dødsfall. I tillegg frykter FBU at brannvesenets ledelse ønsker å skjære ned på bemanningen på nattestid på sikt og at den nye skiftordningen vil være første steg i en slik retning.

– En 12- timers skiftordning gjør det vanskeligere for brannfolk å tilbringe tid sammen med familien. Selv den nåværende skiftordningen er en belastning for familielivet. Vi aksepterer at det er en del av jobben, men det er grenser for hvor mye man kan tolerere, uttalte FBUs generalsekretær Matt Wrack til avisen The Daily Telegraph.

Oppsigelse av kontrakter
Helt siden forhandlingene begynte i 2005,  har FBU opplevd prosessen som konstruktiv. Den 11. august i år tok saken imidlertid en overraskende vending. Da begynte brannsjef Ron Dobson en rettslig prosess med å si opp brannfolkenes ansettelseskontrakter. I følge engelsk lov har en bedriftsledelse anledning til å si opp alle ansatte og tilby kontrakter med nye betingelser dersom partene ikke har kommet til enighet innen 90 dager etter at et skriftlig varsel er sendt ut. 
En slik fremtreden provoserte frem sterke reaksjoner i fagforeningen. Det hjalp ikke på situasjonen at Dobson først slapp nyheten på sin egen blogg.  
– Ron Dobsons granat har klart å torpedere forhandlingene. Vi har ikke noe annet valg enn å kalle Londons brannfolk inn til avstemning om streik, sa FBUs generalsekretær Matt Wrack i en pressemelding. Han poengterte at brannfolk legger sin ære i sin samfunnstjeneste og vil kun gå til streik som siste instans. – Men det er grenser for hvor mye mobbing de vil finne seg i, og Londons brannvesen har gått for langt, sa Wrack.

Foreløpig klimaks
Den 14. oktober ble det kunngjort at et klart flertall av Londons brannmenn ønsket å gå til streik dersom brannsjef Ron Dobson ikke trakk tilbake brevene som ble sendt ut 11. august. 
To åtte timers streikedager ble gjennomført i løpet av en drøy uke, nemlig 23. oktober og 1. november. Myndighetene svarte med å la firmaet AssetCo overta brannfolkenes arbeidsoppgaver, med kun 27 brannbiler til disposisjon. AssetCo er et internasjonalt selskap som i 2009 inngikk en meget lukrativ kontrakt om å stille med ekstra beredskap ved eventuelle oversvømmelser, pandemier og terroristangrep i London. FBU hevder at avtalen egentlig ble inngått fordi myndighetene fryktet en fagforeningsstreik.
Konflikten nådde sitt foreløpige klimaks da det ble kunngjort  planer om nok en streikedag, nemlig på Bonfire Night den 5. november. På denne dagen, som også kalles Guy Fawkes Night, skytes det opp et større antall raketter i Storbritannia enn på selve nyttårsaften.

Kraftige reaksjoner
Reaksjonene uteble ikke. Statsminister David Cameron beskrev avgjørelsen om streik på brannvesenets normalt travleste dag som ”uansvarlig”. Det ble innkalt til nøddebatt i det britiske underhuset, der brannminister Bob Neill omtalte streiketrusselen som et eksempel på ”å vise muskler på gammeldags militant vis”: 
– Jeg mener at trusselen om streik på Bonfire Night er skammelig. Det gjør det ikke bedre at det i denne multikulturelle byen også er Diwali.
FBUs generalsekretær repliserte med følgende kommentar: 
– Styreformannen for planleggingskomitéen for brann- og krisesituasjoner (LFEPA), Brian Coleman, og brannsjef Ron Dobson ønsker å drive LFB som om det var en viktoriansk mølle. De vil ha et brannkorps som er redde og som adlyder dem. Det kan vi simpelthen ikke akseptere, uttalte Wrack.
Skarp replikkveksling til tross, streikeplanene ble skrinlagt i siste time og interne forhandlinger om en kompromissløsning ble påbegynt den 5. november.

Omtrent samtidig offentliggjorde den britiske regjeringen sine planer om kraftige budsjettinnstramminger som vil ramme brannvesenet hardt. Det er mye som tyder på at dette ikke er siste gang vi hører fra fagforeningen FBU.

Tekst: Camilla G. Laxton  
Foto: Stefano Cagnoni


FAKTA: 
The London Fire Brigade (LFB) er verdens fjerde største brannkorps, med nesten 7000 ansatte totalt. 
LFB rykker ut til omlag 35000 branner hvert år. 14000 av disse er av alvorlig grad.
I over 30 år har ansatte ved LFB fulgt en ukentlig skiftordning med to 15 timers nattskift (kl. 18.00 til kl. 09.00) og to nitimers dagskift (kl.09.00 til kl.18.00)
LFB-ledelsen ønsker å innføre både 12-timers dagskift (kl. 08.00 til kl. 20.00) og 12-timers nattskift (kl. 20.00 til kl. 08.00)
The Fire Brigades Union (FBU) er de britiske brannfolkenes fagforening. Den har  44.000 medlemmer.
 

Newer Post

COMMENTS