Brannvesenet Sør vokser

HomeDiverse

Brannvesenet Sør vokser

Brannvesenet Sør IKS blir fra nyttår enda større. Da går kommunene Lyngdal og Farsund inn i det interkommunale selskapet.

Brannvesenet Sør IKS som inntil i år het Fellesbrannvesenet for Mandalsregionen, omfatter i dag kommunene Mandal, Marnardal, Audnedal, Lindesnes, Åseral og Hægebostad.

Det er etter en tids utredninger og vurderinger at Lyngdal og Farsund nå har bestemt seg for å slutte seg til Brannvesenet Sør IKS fra 2004. Det politiske samarbeidsrådet Lister-rådet, innstilte i juni på at alle kommunene i Lister-regionen, Farsund, Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord og Sirdal, skulle gå inn i Brannvesenet Sør. Så langt er det kun Lyngdal og Farsund som har besluttet dette, men fortsatt er det mulighet for at de andre kommunene følger etter.

– For oss var det et enkelt valg å gå til Brannvesenet Sør. Listerrådet hadde gjort sin innstilling om dette og vi ønsket å være i forkant av beslutninger. Derfor valgte vi Brannvesenet Sør som er et velfungerende brannvesen, brannsjef Torkildsen i Farsund til ”Brannmannen”. Torkildsen vil bli leder av beredskapen i Brannvesenet Sør.
Som et alternativ til å slutte seg til Brannvesenet Sør, vil brannsjefene i Kvinesdal og Flekkefjord nå utrede om det er muligheter for et felles brannvesen i vestre del av Lister-regionen, noe som foruten Kvinesdal og Flekkefjord kan omfatte Sirdal og Lund kommuner.

Med Lyngdal og Farsund inne i det interkommunale selskapet, er Brannvesenet Sør IKS en stor organisasjon med 30 heltidsansatte og 143 deltidsansatte fordelt på 12 brannstasjoner i de åtte kommunene. Administrasjon og forebyggende avdeling vil fortsatt bli i Mandal mens man ser for seg at lederen for beredskap vil jobbe ut fra både Mandal og Farsund.
– Vi er selvfølgelig glade for at Lyngdal og Farsund har valgt Brannvesenet Sør IKS. Dette betyr en vinn-vinn situasjon for alle parter og gir større rom for økonomi, sier brannsjef Jon Inge Aasen i Brannvesenet Sør IKS til ”Brannmannen”. Utfordringen blir nå å få åtte kommuner til å fungere sammen og særlig gjelder dette samarbeidet mellom Farsund og Mandal som begge er byer.

– Det er også en stor utfordring å finne riktig pris for den enkelte kommune. Vi kan ikke se bare på innbyggerantallet i de enkelte kommunene fordi risikoer og andre forhold er så varierende. Derfor har vi så langt prøvd å sammenligne kommuner med hverandre for å finne riktig pris, sier Aasen.
Hva er så neste utfordring for Brannvesenet Sør, har dere tenkt å ta Kristiansand først og så resten av Sørlandet for å leve opp til navnet?
– Nei, vi tar ikke sikte på verken Kristiansand eller resten av Sørlandet, ler brannsjef Aasen. Vi har nok vokst ferdige snart og dette har også vært oppe i våre vurderinger for fremtiden. Med åtte til ti kommuner inne i samarbeidet har vi antagelig nådd den størrelsen hvor vi har mest effektiv utnyttelse av penger og ressurser. 
          

Publisert: 03-09-2003

COMMENTS