Har ditt brannvesen en rød tråd i sin profil?

HomeDiverse

Har ditt brannvesen en rød tråd i sin profil?

Virksomheter skal i design og profil være helhetlig og profesjonell, står det skrevet i sentralt planverk. Publikum skal oppleve en tydelig profil og identitet når de er i kontakt eller får informasjon fra ditt brannvesen. Alt i rute?

Din virksomhet skal fremstå som en helhetlig organisasjon for brukere, publikum og ansatte. Det betyr om man møter ditt brannvesen i ”bybildet” eller informeres som enkeltbruker, skal man kunne oppfatte at det er din virksomhet som er avsender. Design er en viktig identitetsskaper og kan være avgjørende for utvikling og i visse sammenhenger for overlevelse ved kritiske saker.  
Samtidig kan en tydelig designprofil på ditt brannvesen bidra til å styrke de ansattes tilhørighet til sin arbeidsplass, eksempelvis bidra til tydeligere kommunikasjon, “en rød tråd” og som bidrar til at ansatte lettere oppfatter at de er representanter fra ditt brannvesen. Det kan være en fordel ved dagens bruk av sosiale medier enten som privatperson eller som arbeidsplass. Med en tydelig identitet og design, unngås lettere misforståelser og misbruk av ditt brannvesen eksempelvis på private profiler på sosiale medier. 

Ofte er det lett å prioritere andre oppgaver enn utvikling av design og identitet for ditt brannvesen. Samtidig er det viktig å påpeke at det ikke behøver å være den mest omfattende oppgaven. Vurderer du kost- nytte – vil vi anbefale å ha et minimum av designelementer på plass for å skape en rød tråd for publikum og ansatte i ditt brannvesen.

Hvilke steg kan vi ta: 
–    Bruk en powerpoint mal med lik design ved presentasjoner 
–    Tenk “rød tråd” i ditt brannvesen – hvilke punkter treffer publikum? Er det et likt uttrykk? 
–    Lag en designprofil, hvilke elementer skal brukes? Hvor skal det brukes? Hvilke fargenyanser?
–    Vurder om ditt brannvesen skal ha et slogan?
–    Brosjyrer, brev, flyere og eventuell nettside bør ha en rød tråd i sitt uttrykk. 
–    Anledning til å etablere en egen logo for ditt brannvesen? 

COMMENTS