Ett brannvesen på Jæren

HomeDiverse

Ett brannvesen på Jæren

En interkommunal prosjektgruppe anbefaler at ni kommuner i Sør Rogaland får felles brannvesen.

Rådmenn og brannsjefer i Sandnes og Stavanger sitter i styringsgruppa for prosjektet, og har i all hovedsak gitt sin tilslutning til fusjonen. Saken går nå til politisk behandling i alle kommunene. Dersom forslaget blir vedtatt, får kommunene Kvitsøy, Rennesøy, Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp og Time ett brannvesen før året er omme.

Hå kommune har takket nei. Prosjektgruppa, under ledelse av brannsjef Eivind Rake i Sandnes, mener at et sammenslått brannvesen vil bli mer fleksibelt og effektivt. Kommunene kan lettere hindre framtidige kostnadsøkninger som følge av befolkningsvekst, og slippe unna strengere krav til stasjoner og bemanning på dagtid. Dessuten vil et felles brannvesen lettere kunne takle det stadig økende kravet til spesialutstyr og tyngre materiell. På et møte med ordførerne, kom det fram at veldig mange av de ansatte er imot sammensåingen. Men ifølge de tillitsvalgte fra Stavanger og Sandnes brannvesen som har deltatt i utredningsarbeidet, er mye av motstanden basert på følelser. Stavanger kommune har tatt forbehold angående organiseringen av beredskapsenheten.

Befolkningsveksten på Ålgård/Figgjo og Bryne/Kåsen, vil innen kort tid føre til krav om bemannet brannstasjon på dagtid. Men ifølge DBE kan kommunene slippe denne ekstrakostnaden dersom de er en del av et brannsamarbeid med Sandnes og/eller Stavanger. I alle fall fram til innbyggerantallet er «vesentlig høyere enn 8000. Rapporten legger dermed opp til samme plassering av stasjoner og bemanning som i dag. Men på lengre sikt kan det komme en felles brannstasjon i Forus/Stangelandområdet. Det gjør det nødvendig med en utrykningsstasjon i Stavanger sentrum, men antall stasjoner i Sandnes og Stavanger kan reduseres fra fire til to.
 

Publisert: 03-03-2003

COMMENTS