HomeDiverse

Brannvernsamarbeid på Jæren

1.mai inngikk Sandnes kommune brannvernsamarbeid med Gjesdal, Time og Klepp kommuner. Dette innebærer at brannsjefen i Sandnes brann- og redningsavdeling blir brannsjef i alle disse kommunene. Den nye avtalen betyr at det nå er 160 personer ansatt i Sandnes brann- og redningsavdeling. De fire kommunene dekker et et område på ca. 90000 innbyggere og et areal på 1200 kvadratkilometer. Dette vil si at området går helt fra jærkysten og helt opp til Hunnedalen ved Vest- Agders grense (Sirdal).

Samarbeidet betyr at samtlige kommuner styrker brannberedskapen og samtidig sparer penger. Den vanlige innbygger vil ikke merke umiddelbare endringer i første omgang før de selv trenger hjelp. Alle brannmannskapene vil fremdeles høre hjemme på sine respektive stasjoner som tidligere og betjene det samme utstyr. Men når det brenner i disse fire kommunene vil hjelp komme raskt og effektivt. Vi kan stille med 150 brannmenn, hvorav 28 av disse har vakt døgnet rundt. Sammenslåingen innebærer at det er blitt overført en overbrannmester og en feier fra hver kommune.
Det brannforebyggende arbeidet vil også kunne bli bedre. 10 feiere vil utføre all feiing og tilsyn i kommunene mens 10 overbrannmestere vil gjennomføre brannsyn og annet forebyggende arbeid.

Av de totalt 160 ansatte, vil 114 være deltidsansatte utrykningsmannskaper fordelt på syv brannstasjoner. Alle brannmeldingene i de fire kommunene vil nå gå til alarmsentralen i Sandnes. Alarmsentralen ble i 1998 oppgradert med nytt utstyr og bemannet med faste mannskaper i egen turnus. Utrykningsstyrken i Sandnes er på 7 mann pr. vaktlag. 20.august kommer den nye fylkeskommunale ambulansen og da øker styrken med to mann. Legevakten for Sandnes og Gjesdal vil senere flytte inn i et nytt tilbygg til brannstasjonen.
Sandnes brannvesen feiret i fjor sitt 150 års jubileum og er et aktivt korps med mange oppgaver. I 1998 hadde Sandnes brannvesen 3198 utrykninger til branner, ulykker, innbruddsalarmer m.m. samt ambulanseutrykninger. Ambulanseutrykninger i Sandnes og Gjesdal sto for hele 2554 av de 3198 utrykningene. Reelle branner i 1998 var 117 hvorav 41 bygningsbranner.

 

Publisert: 07-05-1999

COMMENTS