Brannverninformasjon i et flerkulturelt samfunn

HomeForebyggende

Brannverninformasjon i et flerkulturelt samfunn

Hvordan informere rundt brannvern til minoritetsgrupper? I Oslo er det registrert 212 ulike språk. Det finnes ca 140.000 innvandrere i Oslo. Den største innvandrergruppen er fra Pakistan med 20 313 personer, nesten 10.000 kommer i fra Somalia, litt over 7000 kommer fra Sri Lanka.

Oslo brann- og redningsetat kan ikke ha som mål å nå ut med brannverninformasjon til hele byens befolkning på deres eget morsmål. Allikevel ser etaten at det er utrolig viktig at alle som er i Norge etter kort tid mottar informasjon om brannvern, hvilket nummer de skal ringe og hvordan de kan gjøre rede for seg ved en eventuell nødssituasjon.   
Etter brannen i Urtegata mottok Oslo brann- og redningsetat en henvendelse fra Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo. De ønsket at brannbilene hadde med en tolk under utrykning i tilfelle det var fremmedkulturelle som var berørte. I tillegg ønsket de svar på hva som er blitt gjort innen informasjonstiltak, rekruttering og tilrettelegging av nødsamtaler til minoritetsgrupper i Oslo.
Synlighet
Brannverninformasjon handler om å være synlig der folk ferdes. Det handler om å gi drypp av informasjon gjennom flere kommunikasjonskanaler over tid. Etaten har gjort mange brannverntiltak, og flere av tiltakene går direkte på byens minoritetsbefolkning.
Etaten har vært i kontakt med byens skoler og holdt foredrag/kurs om brannvern i de ulike trossamfunnene i Oslo. I tillegg arbeider Oslo brann- og redningsetat sammen med noen av kommunikasjonskanalene for minoritetsgrupper i Oslo med å spre brannverninformasjon. Det er også lagt ut flerspråklig informasjon på etatens nettside: www.bre.oslo.kommune.no. Nettsiden inneholder også en presentasjon om etaten på engelsk. De nasjonale informasjonskampanjene ”Aksjon boligbrann” og ”Julekalenderprosjektet” favner også om en del av minoritetsgruppene i Oslo.  
 
Å kommunisere
Planene for 2009 inneholder flere tiltak ovenfor minoritetsgrupper som beredskapsdag, kontakt med minoritetsgruppene, foredrag og flerspråklig informasjon på internett. Etaten ønsker også å kartlegge hva minoritetsgruppene i Oslo vet om etaten, i forhold til rekruttering og brannverninformasjon. 
Etaten skal informere rundt brannvern – innbyggerne i Oslo by må søke informasjon. 
”I tjeneste for å redde liv”
 

Publisert: 23-01-2009

COMMENTS