Brannpåsken i Bergen

HomeBrann

Brannpåsken i Bergen

Hovedskylden var den ekstraordinærere tørre våren på disse kanter, uten nedbør og mye vind. Når man gikk ute i naturen, hadde man følelsen av å tråkke på en brannbombe - knusktørt vissent gress i tonnevis.

Bergen har ikke de enorme skogsomradende som finnes enkelte andre steder i landet, men har et spesielt vanskelig terreng med bratte – høye fjell som er bekledd med trær og busker. Denne utfordringen har en opplevd før, men ikke med så mange store områder på samme tid.

 

 

Storbrann 1 på Våge – 11. april:

Brannvesenet tok i bruk alt som var tilgjengelig av både materiell og mannskapsressurser som sivilforsvar, Røde Kors, frivillige, Sjøforsvaret og luftambulansens helikopter til å skaffe oversikt over områdene. Samt for å frakte personell og utstyr inn i brannområdet for å stoppe brannen ved fritidseiendommene.
Ved den første av de store brannene 11. april som var like ved sjø, ble det brukt supplybåt til å lage «regn» over området En vellykket løsning som sparte mannskapene for masse ekstraarbeid.

Storbrann 2 Saetrefjellet -16. april

Dette var en normal storbrann uten de store vanskelighetene.

Storbrann 3 ArnalLangedalen 21. april

Det var først ved denne tredje storbrannen Bergen brannvesen begynte å få de store utfordringene på grunn av bratte høye fjell, lite vann og turbulente vind
forhold. Det ble tilført vann i skytteltrafikk med tre store vanntankbiler, samt flere av kommunens slambiler. Her var mye bebyggelse truet og brannvesenet måtte få assistanse av to skogbrannhelikoptre på grunn av det vanskelige terrenget.
Under denne brannen opplevde seks av brannmannskapene at brannen snudde og kom mot dem med stor fart og kraftig intensitet Her var det bare å kaste fra seg all utstyr og legge på sprang. Hendelsen ble dramatisk, men mannskapene reddet seg i siste liten.

Storbrann 4 Lifjell 21. april En normal storbrann.

Storbrann 5 Fana 21. -22. april Med sine 4600 brente mål, er dette er den nest største brannen i Norge når det gjelder omfang i kvadrat. Området er i hovedsak fjell og daler med meget bratt terreng, samt en del bebyggelse på ca. 50 hus og hytter.
Her begynte brannvesenet å få virkelig store utfordringer. Det meste av materiellet, samt store deler av de frivillige organisasjonene som deltok, var i aksjon på etterslukking i de tidligere brannområdene.
Brannsjef Helge Eidsnes forteller at utfordringene sto i kø ved denne brannen. Mye av materiellet og mannskapsressursene var i aksjon andre steder. Vindforholdene gjorde at brannen forandret retning hele fire ganger. Eidsnes forteller videre at flere steder de mente å ha under kontroll, var det plutselig full fyr igjen fordi vinden hadde snudd. Dette skapte friske utfordringer med så mye personell inne i selve brannområdet. Det skapte en del hodebry å holde kontroll på hvem som var inne i aksjonsområdet til enhver tid. Her var tross alt mye frivillige mannskaper som ikke nødvendigvis var trenet for denne type operasjoner. Men det viste seg å gå fint med den rette sammenblandingen av brannmannskapene og frivillige.

Ressurser

Til sammen på disse brannene var det 6700 mann i aksjon, og oppti1250 samtidig. Da sier det seg selv at man skal holde tungen bent for å holde sikkerheten på et akseptabelt nivå.
Foruten brannvesenets personell var her mannskaper fra en rekke organisasjoner som sivilforsvar, Røde Kors, sjøforsvaret, frivillige sivile etc.
Under brannene ble det brukt tre helikoptre med vannbasketer. Disse hadde tildels tøffe forhold med bratte fjellsider, og ikke minst hovedkraftlinjene til Bergen å ta hensyn til. Men de klarte likevel å jobbe effektivt, og var avgjørende for at det gikk så bra tilslutt.
Eidsnes forteller videre at ved siden av å lede brannarbeidet, gikk mye arbeid ut På å fremskaffe nok personell så vel som materielle ressurser. Dette ble etter hvert utfordrende nok, da det ikke finnes ubegrensede ressurser å hente av. Her var der mye hjelp å hente fra bekjentskaper og ikke minst de frivillige instansene som var involvert. Brannsjefen benytter samtidig anledningen til å berømme alle de involverte mannskapene for en fantastisk god innsats.

Under disse brannene ble der gjort en del erfaringer som Eidsnes vil holde foredrag om på «Brannmannen»s fagseminar BRANN 2003 i oktober.
Bergen opplevde en usedvanlig travel april måned, med 71 branner inkludert seks storbranner hvorav tre på 2 påskedag.

Publisert: 03-05-2003

COMMENTS