Brannmann fikk fartsbot

HomeDiverse

Brannmann fikk fartsbot

En deltidsbrannmann fra Klepp på Jæren fikk 5000 kroner i bot og 16 dagers betinget fengsel etter at han ble tatt i radarkontroll under utrykning til en storbrann. Boten har resultert i en debatt om hvordan en deltidsbrannmann skal forholde seg ved utrykninger.

 Brannmannen fra Klepp fikk melding om brann på sitt arbeidssted og rykket ut til brannstedet i sin privatbil med nødblinklysene på. Underveis ble han stoppet i radarkontroll i en 50 kilometersone, men han fikk kjøre videre. Radarmålingen viste at mannen hadde kjørt i 99 km/t. På brannstedet fikk han vite at det tidligere hadde vært frykt for at det kunne være to personer inne i den brennende bygningen. Brannen på Reime A/S ble en av de største brannene i Rogaland i fjor.

Jæren herredsrett dømte mannen til 16 dagers betinget fengsel og 5000 kroner i bot for fartsoverskridelsen. Retten sier at utrykning med sivil bil ikke er unntatt fra vegtrafikkloven.
Men dommerne er enig i at det forelå en nødsituasjon slik det fortonte seg for brannmannen og at det i utgangspunktet kunne begrunne en nødrettshandling som fartsoverskridelse. Imidlertid mener retten at nødrettsbestemmelsen i dette tilfellet er klart overskredet. Konklusjonen fra retten er at faren med brannen hvis brannmannen hadde kjørt saktere enn han gjorde, oppfyller ikke lovens krav om å være «særdeles betydelig » større enn faren ved å kjøre i 99 km/t i en 50- sone forbi en skole. Retten anser likevel overskridelsen som «til en viss grad unnskyldelig «, og gjør fengselsstraffen betinget.

Brannmannen og andre vitner forklarte i retten at det var helt vanlig i kommunen at brannmenn under utrykning i privat bil, overskred fartsgrensen hvis de mente det hastet å komme fram. Tillitsvalgt på Nærbø brannstasjon, Arne Bore uttaler til Stavanger Aftenblad at han mener retten taler med to tunger når den slår fast at det var en nødsituasjon samtidig som man dømmer kollegaen. Brannfolkene spleiset på boten til kollegaen og har anket dommen.

 

Publisert: 08-01-1998

COMMENTS