BrannInformasjons-Forum er nå etablert

HomeDiverse

BrannInformasjons-Forum er nå etablert

Fokuset på informasjon øker i brann-Norge og noen brannvesen har også ansatt egne informasjonskonsulenter. Samhandling er viktig, og vinteren 2007 inviterte DSB til Norges første informasjonsforum for brannvesen med egne informasjonskonsulenter.

Dette dreier seg foreløpig om brannvesenet i Oslo, Asker og Bærum, Sør-Rogaland, Trondheim, Nedre Romerike, Bergen, Mosseregionen og Drammensregionen. 

Samarbeid mellom brannvesen
Agendaen var åpen – målet for første samling var nettopp å sette agenda for samlingene. Vi kom frem til følgende: Vi ønsker å dele informasjon, tilrettelegge for samarbeid mellom brannvesener, drøfte ulike tiltak og ha idédugnader. 
Forumet fikk navnet Branninformasjonsforum (BIF). Påvirkning av holdninger og atferd kan være vanskelig, det er derfor svært viktig for medarbeiderer som jobber med dette å kunne utveksle erfaringer og dra nytte av hverandres suksesser. 
I flere kampanjer kan det også være en fordel at flere brannvesen samarbeider både med tanke på økonomi og bemanningsressurser. Et godt eksempel på dette er brannvesenets julekalender hvor syv brannvesen samarbeider. Denne kampanjen ville være vanskelig å gjennomføre med kun ett brannvesen og utelukket for de små brannvesen.

Kartlegge informasjonsvirksomheten
Ved andre møte gikk vi litt dypere i materien. Vi ønsker blant annet å kartlegge informasjonsvirksomheten i Norge. Henrik Trømborg fra Drammensregionen, Elisabeth Gripne Plomgren fra Asker og Bærum og Håvard Kleppe fra Brannvernforeningen, jobber med et utkast til spørreundersøkelse som vi skal sende til alle brannvesen i Norge. 
Da kan vi få en oversikt over informasjonsvirksomheten i brann-Norge og definere utfordringer som forumet skal jobbe med i fremtiden. Vi kan for eksempel lage prøveprosjekter og teste ut ulike ideer lokalt før de eventuelt blir nasjonale satsinger.
Vi håper selvfølgelig at andre brannvesen uten informasjonskonsulenter også vil dra nytte av forumet. Målet er å dele kunnskapen vi tilegner. 

COMMENTS