Brannfolk gir Londonungdommer fremtidshåp

HomeDiverse

Brannfolk gir Londonungdommer fremtidshåp

Det var et dødbringende sammenstøt mellom politiet og en firebarnsfar i Tottenham som resulterte i London-opptøyene i august i fjor. Nylig fikk arbeidsledige ungdommer i denne belastede bydelen en helt unik sjanse. London Fire Brigade inviterte nemlig til kurs i livsmestring.

I etterkant av fjorårets opptøyer ble det nedsatt en komité som skulle granske årsakene til at opptøyene brøt ut og eskalerte som de gjorde. Resultatene ble publisert i en rapport ved navn ”5 dager i august”.

– Vi hørte mye om følelsen av håpløshet hos ungdommer i mange av byens strøk. Vi vil se på hvordan vi kan hjelpe unge mennesker til å bli mer ansvarlige, ambisiøse, målrettede og samvittighetsfulle overfor lokalmiljøet, skriver komiteen.

Videre slår rapporten fast at det vekker bekymring å se en slik grad av motløshet og engstelse blant unge mennesker:

– Fraværet av håp og drømmer blant mange av de vi snakket med er en trussel for samfunnet.Vi trenger unge mennesker som er i stand til å forbedre utdannelsen sin, få seg en jobb som innfrir ambisjonene deres og som hjelper dem å innfri sitt potensiale.
Brannfolk bygger broer Det er ingen tvil om at de økonomiske nedgangstidene har rammet den britiske hovedstaden hardt. Antallet ungdommer som er uten jobb, utdannelse eller lærlingeplass i London er fordoblet de siste tre årene. Tottenham er rangert som den femte fattigste bydelen in London, og arbeidsledigheten her er høyere enn det nasjonale gjennomsnittet. I februar i år ble en gruppe arbeidsledige ungdommer i alderen 18 til 25 år invitert med på et sju dagers kurs i livsmestring.

Kurset, som var en direkte respons til ”5 dager i august”-rapporten, gikk av stabelen på Tottenham brannstasjon. Der måtte brannfolkene rykke ut flere ganger i løpet av opptøyene i fjor høst.

– Menneskeliv og lokalsamfunn ble ødelagt under opptøyene i august, og særlig i Tottenham. Brannfolk rykker ofte ut i de områdene de betjener, i sitt arbeid med å forhindre eller slukke branner. Dette kurser er brannvesenets sjanse til å tilby noe ekstra til disse ungdommene i Tottenham, uttalte styreformann for London Fire and Emergency Planning Authority, Brian Coleman.

Kommunikasjon, lagarbeid, tillit. Nicola Parker er ungdomsleder ved London Fire Brigade. Hun forteller at målet med LIFE-kurset, som er blitt drevet siden 2002, er å gi ungdommene en bedre sjanse til å komme seg ut i arbeidslivet, eller få lærling- eller studieplass. Mens kurset tidligere har vært rettet mot en noe yngre aldersgruppe, ville man denne gang invitere unge mennesker fra 18 til 25 år som har vært uten arbeid eller utdannelse i minst seks måneder. I forhold til arbeidsledighet i nettopp denne aldersgruppen ligger nemlig Tottenham helt på på topp.

– Aktivitetene er hovedsaklig basert rundt operative øvelser. Og de som kjenner til brannvesenet vet at det ikke er en eneste oppgave du kan gjøre på egenhånd. Alt må gjøres med minst to personer til stede, sier hun.

Hun forklarer at målet er at ungdommene gjennom de operative øvelsene lærer om kommunikasjon, lagarbeid og tillit. Det er ikke selve oppgaven som er det viktigste, men måten de sammen løser den på. – Dette er enten ting de ikke har lært tidligere eller som de ganske enkelt ikke får brukt fordi de lever så isolert i hverdagen, sier hun.

Selvtillit og selvrespekt i løpet av det ukelange kurset får elevene også besøk av en lærer som forteller om sine egne erfaringer om alkohol- og stoffmisbruk, kriminell aktivitet og fengselsopphold. Ut i fra et personlig perspektiv snakker han om hvordan han selv klarte å snu om på livssituasjonen og om kvaliteten av de valgene man bestemmer seg for å ta i livet.

– Det handler om å få hevet selvtilliten deres, om at de får mer selvrespekt, og særlig blant ungdommer i denne aldersgruppen. De er unge mennesker på vei inn i de voksnes rekker. Det faktum at de har vært uten arbeid en periode, betyr at de gjerne mangler selvtillit og evnen til å kommunisere. Det gjør det vanskelig for dem å komme seg ut i arbeidslivet eller utdannelse igjen. Det handler om å ta tak i drømmene og lengslene deres og få dem til å skjønne at det er mulig.

I løpet av de 10 årene London Fire Brigade har arrangert LIFE-kurs, har hele 500 livsmestringskurs gått av stabelen. Opp i mot 5000 ungdommer har så langt hatt glede av kurset. Og Nicola Parker kan fortelle at suksesshistoriene er mange:

– Et godt eksempel er en ung mann ved navn Tom. Etter at han hadde avsluttet LIFE-kurset en tid tilbake, begynte han på vårt lokale brannkadett-kurs, som er et kurs som går over 18 måneder, en kveld i uka. Deretter søkte han seg inn i brannvesenet og er nå ansatt som brannmann i London Fire Brigade, sier hun.


FAKTA
London Fire Brigade (LFB)

– er Storbritannias største brannog redningstjeneste og den tredje største i verden.
– er et offentlig brannvesen med 7000 ansatte. 5800 av disse er brannfolk.
– har som oppgave å beskytte mennesker og eiendommer mot brann innenfor Stor-Londons grenser. Dette er et område på 1587 kvadratkilometer.
– drives av London Fire and Emergency Planning Authority (LFEPA)

Kilde: www.london-fire.gov.uk


 

Dette var opptøyene:

 • Torsdag 4. august 2011 ble firebarnsfaren Mark Duggan, 29, skutt ned og drept av politiet i bydelen Tottenham i Nord-London.
 • Dødsfallet skjer under en operasjon der spesialtrentre politifolk med skytevåpen og politifolk fra “Operation Trident” prøver å foreta en arrest. ”Operation Trident” er en politigruppe som fokuserer på våpenkriminalitet i afrikanske og karibiske miljøer.
 • Lørdag 6. august samles rundt 300 mennesker ved Tottenham politistasjon. De sier de vil ha “rettferdighet” for Mark Duggan og hans familie. Utover
  kvelden utvikler det fredelige demonstrasjonstoget seg til voldelige opptøyer. Ungdommer tenner på biler og bygninger. Butikker og varehus
  plyndres.
 • I løpet av de neste dagene sprer opptøyene seg til en rekke andre bydeler i London. Flere mennesker omkommer. Lignende opptøyer finner sted i byer som Birmingham, Manchester, Leicester og Wolverhampton. Politiet mener voldelighetene er ”inspirert” av London-opptøyene.
 • Bare i London alene blir over 1000 mennesker arrestert – de yngste av dem bare 12 år gamle.
 • Kilde: http://www.bbc.co.uk/news/uk-14436499

 

 • LIFE står for Local Intervention Fire Education, eller brannopplæring som lokal intervensjon på norsk.
 • Kurset gikk av stabelen for første gang i 2002, som et forsøk på å redusere antisosial oppførsel rettet mot brannmannskap.
 • Kurset rettes vanligvis mot ungdommer mellom 13 og 17 år, som har en kriminell bakgrunn eller som har falt utenfor skolesystemet.
 • Det unike Tottenham LIFE-kurset er rettet mot en noe eldre aldersgruppe. Det er nemlig unge mennesker mellom 18 og 25 år som er hardest rammet av de økonomiske nedgangstidene.
 • Kurset er en direkte respons til rapporten “5 dager i august”, som slår fast at offentlig sektor såvel som næringslivet kan gjøre en større innsats i
  nærmiljøet for å få unge mennesker ut i arbeidslivet.
 • Gjennom operative øvelser lærer deltakerne ferdigheter som skjerper motivasjonen, øker selvtilliten og forbedrer even til lagarbeid. Evalueringer har vist at det er større sannsynlighet for at unge mennesker med kriminell eller antisosial bakgrunn klarer seg bra etter et LIFE-kurs.
 • I fjor vedtok London Fire Brigade et tilskudd på 1 million engelske pund til denne kursvirksomheten
   

Mer informasjon finner du på:
www.london-fire.gov.uk
www.5daysinaugust.co.uk
 

Publisert: 13-07-2012

COMMENTS