Brannfarlige busser

HomeBrann

Brannfarlige busser

Da Statens vegvesen, Vägverket og Sveriges tekniske forskningsinstitutt før jul gjennomførte det første fullskala brannforsøket på en buss, måtte det avbrytes da halve bussen sto i flammer. Det ble så varmt at laboratoriet ikke tålte mer.

De fleste materialer som i dag er godkjent i busser, er ikke tillatt brukt i tog, skip og offentlige bygninger. Mens andre framkomstmidler må følge moderne retningslinjer, benyttes det en ISO-standard som stammer fra 1940-tallet når materialene inne i busser skal testes for brannsikkerhet. Prøvemetoden dreier seg i hovedsak om å måle horisontal flammespredning.  – Nå er det på høy tid å innføre nye og mer moderne prøvemetoder som i sin tur vil føre til bedre brannsikkerhet, sier overingeniør Asbjørn Hagerupsen i Statens vegvesen. 
Vegvesenet, det svenske motstykket Vägverket og Sveriges tekniske forskningsinstitutt (SP) er i ferd med å legge siste hånd på et toårig prosjekt der målet er å redusere antall bussbranner og konsekvensene av dem. Sluttrapporten skal brukes som underlag når man i april fremmer forslag om endring av det europeiske regelverket når det gjelder brannkrav i busser. 

En oversikt over politirapporterte branner viser at 1-1,4 prosent av bussene i Norge og Sverige er involvert i en eller annen form for brann hvert år. Statistikken viser at det er 5-10 ganger så mange bussbranner som lastebilbranner. 
– Samtidig skal vi ikke krisemaksimere. Det er ikke farlig å kjøre buss i dag. Men vi har noen scenarier vi frykter, for eksempel bussbrann inne i en tunnel. Med skjerpete krav til brannsikkerhet er sjansen større for at en slik brann sprer seg såpass sakte at det går greit å evakuere passasjerene, sier Hagerupsen. 
Brant ned gjorde den til gagns, bussen som rett før jul ble utsatt for det første fullskalatesten i laben til SP. Den nesten nye bussen av en anerkjent fabrikant brant så godt at forsøket måtte avbrytes da halve bussen sto i fyr. 
– Det var en voldsomt varmestråling, omkring 25-30 MW, så laben tålte rett og slett ikke mer. Det måtte en kontrollert nedslokking til. I tillegg spredte det seg såpass mye røyk til nabokontorene at de ansatte måtte evakueres. Heldigvis var det elleve røykdykkere fra Borås på kurs der den dagen i tillegg til SPs egne brannfolk, så det gikk greit, forteller Hagerupsen. 

COMMENTS