Brannen på Glassmagasinet – som ingen har hørt om

HomeBrann

Brannen på Glassmagasinet – som ingen har hørt om

Glassmagasinet var Norges første varemagasin. I 1968 brant det sist i den ærverdige bygningen på Stortorget i Oslo. Den gangen var det eksplosjon i fyrverkerilageret som utløste brannen. Brannen førte til endringer i regelverket for lagring og salg av fyrverkeri.

I juli 2010 brant det igjen på Glassmagasinet, men denne brannen er det ingen som har hørt om. Den ble slokket av ett sprinklerhode i Narvesenbutikken i første etasje. Det hadde begynt å brenne i en stor kaffemaskin. “Brannvifta” bak maskinen vitnet om åpen varme.

Glassmagasinet har et heldekkende sprinkleranlegg og et alarmanlegg tilknyttet 110-sentralen. Brigade A på Hovedbrannstasjonen rykket ut klokka halv ett natt til 8. juli. Ved framkomst var det ingen brann eller røyk å se utvendig, men vannet rant ut fra Narvesenbutikken som ligger i første etasje mot gaten.

Mannskapene fikk stengt sprinklerventilen og satt i en sprinklerstopper. Det ble iverksatt ventilering av den lille røyken som hadde spredt seg ut i senteret og startet RVR-innsats i Narvesenbutikken og i kjøkkenutstyrsbutikken i underetasjen. Etter røykventileringen kunne utrykningsleder Bjørn Lind igjen kjenne den gode duften i parfymeavdelingen. Det var en god del vann i underetasjen, men etter solid RVR- innsats kunne butikken åpne som vanlig morgenen etter.

Fremtidens brannutrykning
Dette er fremtidens brannutrykning. Brannen slokkes/dempes ned av ett til to sprinklerhoder. Brannvesenet får tidlig varsel og gjennomfører restverdiredning. Oslos verdier og historie er reddet. 
Norges brannbefalslag samler på “solskinnshistorier”. Dette er en solskinnshistorie. Brannvesenet er først på stedet og kan raskt se hvilke forebyggende tiltak som fungerer og hvilke som ikke fungerer. Vi må ta vare på denne kunnskapen. Den gir oss mulighet til å påvirke regelverket i riktig retning. Jeg mener fremdeles at “byen må sprinkles”.

Jon Myroldhaug, brannsjef 
Oslo brann- og redningsetat

COMMENTS