Brannen i Mont Blanc-tunnelen

HomeBrann

Brannen i Mont Blanc-tunnelen

Onsdag 24. mars utbrøt det i Mont Blanc- tunnelen brann i en lastebil lastet med margarin og mel. Brannen utviklet temperaturer på opptil 1000 grader. Til å begynne med greide ikke brannmannskapene å trenge helt inntil brannen og de hadde den først under kontroll fire dager senere. 41 mennesker omkom i brannen.

Franske brannfolk protesterte i fjor mot sikkerheten i den 11,6 km lange tunnelen som forbinder Frankrike og Italia gjennom fjellet Mont Blanc. Brannfolkene betegnet tunnelen som en dødsfelle hvis en brann i den skulle oppstå.
Brannen startet i en belgisk lastebil onsdag 24. mars om morgenen omtrent midt i tunnelen. En del biler lyktes å snu og komme ut før brannen fikk skikkelig tak. Men omkring 30 kjøretøyer, fortrinnsvis lastebiler, ble fanget i flammene. Brannfolkene ble møtt av tett røyk som satte sikten ned til 40 cm og av temperaturer på opptil 1000 grader.

Det virket som om en vulkan hadde utbrudd, sa en av brannfolkene som forgjeves prøvde å trenge inn i tunnelen. Forsøket på å komme de innestengte personene til hjelp, kostet en brannmann livet. Han var med i den første gruppen som prøvde å trenge inn i tunnelen. To kilometer fra skadestedet i tunnelen måtte de oppgi forsøket. Flere av dem ble skadet. Først fire døgn etter at brannen startet, lyktes det brannfolkene å komme helt inn til skadestedet.

Beskyttelsesrommet dugde ikke

Mont Blanc- tunnelen ble bygget mellom 1959 og 1965, da den ble tatt i bruk. Det er verdens femte lengste biltunnel. Den består av et enkelt tunnelrør med trafikk i begge retninger. Det er altså ikke noe parallelt tunnelrør som kan brukes som redningsvei i tilfelle av brann eller ulykker. Siden tunnelen ble bygget har man flere ganger forsøkt å bygge ut sikkerhetssystemene.
I 1995 ble det installert 40 kameraer til videoovervåkning, og i 1991 ble det for hver 600 meter bygget et beskyttelsesrom med plass til 45 personer utstyrt med luftforsyning og telefon.Tre døgn etter brannen startet, lyktes det for brannfolkene å nå frem til beskyttelsesrommet som var nærmest brannstedet. De kunne konstatere at det ikke var noen overlevende og at beskyttelsesrommet ikke hadde kunnet yte beskyttelse mot den ekstreme varmen i tunnelen. Rommet hadde snarere fungert som en trykkoker, sa en talsmann for brannvesenet til den spanske avisen El Pais.

Foreldet ventilasjon

Tunnelens ventilasjonssystem er fra slutten av 50- tallet og betegnes av eksperter som foreldet og utilstrekkelig. Ventilasjonssystemet har da også tidligere blitt kritisert kraftig, blant annet av franske brannfolk, uten at det fikk noen konsekvenser. Også tunnelens alarmsystem kritiseres for å fungere for tregt. Det lyktes ikke å stoppe trafikken i tunnelen hurtig nok.
De franske myndighetene overveier å stenge tunnelen for lastebiltrafikk i framtiden. Hvert år passerer 750.000 lastebiler gjennom tunnelen. Men foreløpig forestår en større gjenoppbygging før tunnelen kan tas i bruk igjen. 

Vi vil komme tilbake med mer opplysninger om brannen så snart det foreligger en rapport.
 

Publisert: 06-03-1999

COMMENTS