Ny brann og redningssjef i Trondheim

HomeDiverse

Ny brann og redningssjef i Trondheim

Heieraas kommer fra en jobb som oberstløytnant ved luftkrigsskolen i Trondheim der han er leder for Avdeling for ledelse og internasjonalt samarbeid.
– Vi tror Heieraas vil bringe vår stolte brann- og redningstjeneste langt inn i framtiden, sier kommunaldirektør Magnus H. Westerberg til ”Brannmannen”. Forsvaret og brann- og redningstjenesten har mye til felles, som øvelser, innsatsplaner m.m. Heieraas har bred erfaring fra forsvaret og er en erfaren leder. Forsvaret har vært gjennom mange tøffe omorganiseringer og omstillingsprosesser de siste årene. Dette er erfaringer Trondheim brann- og redningstjeneste vil nyte godt av i sitt arbeide med omorganisering og omstilling.
Forholdene skal nå ligge til rette for Heieraas til å bygge en brann og redningstjenesten til landets beste, som er vår visjon fram mot 2007, sier Westerberg.


 

32 millioner kroner til Trondheim

Bystyret i Trondheim bevilget i vår 32 millioner kroner i ekstra midler til brann- og redningstjenesten fram til 2007. Disse midlene går i første rekke til kompetanseheving av hele tjenesten. Nye stillinger opprettes både på forebyggende avdeling og i 110-sentralen. I tillegg er det satt av midler til innkjøp av en del moderne utstyr i alle avdelinger.

Den største satsingen vil foregå på forebyggende avdeling med nye stillinger og blant annet en IT-satsning. IT-oppbyggingen vil foregå i samarbeid med Sintef. Sintef og Trondheim kommune har en intensjonsavtale på samarbeid. Brann- og redning tjenesten vil være en interessant samarbeidspartner for Sintef. En av forutsetningene for samarbeidet med Sintef er at prosjektene skal vær framtidsrettet og banebrytende på et internasjonalt plan.

– Dette er spennende og gleder oss til framtiden med ny brann- og redningssjef og midler til utvikling ! Nå er det opp til oss og vise oss denne tilliten verdig, sier Roy Hveding, leder av Trondheim Brannkorpsforening til ”Brannmannen”.
 

Publisert: 03-07-2003

COMMENTS