Brann og Redning i ny drakt

HomeDiverse

Brann og Redning i ny drakt

Fagseminaret Brann og Redning ble avholdt for 19. gang – i år i helt nye lokaler med rekordmange utstillere.

Fagseminaret hadde 52 utstillere og 260 påmeldte deltagere. I tillegg fungerer Brann og Redning som en arena for mange som er på jakt etter nytt utstyr eller bare nysgjerrig på hva som finnes på markedet.
Programmet i år spant over mange aktuelle temaer hvor blant annet ny utdanning, Brannløftet og forventinger til brann- og redningstjenesten sto på programmet. Helikopterulykken på Turøy fikk en bred dekning og brannsjefen i Longyearbyen, Jan Olav Sæter kunne fortelle om sin traumatiske opplevelse av å selv bli offer da snøskredet tok han og hans familie.
Fra Sverige kom Lars Åg

erstrand som er kjent fra Youtube med sine videoer. Han stilte spørsmålet om hvorfor vi gjør som vi gjør – er det basert på vitenskap eller fordi det har fungert tidligere?
Jarle Andhøy og skogsmatros og brannmann Jan Fredrik Bekkevold fortalte på en frisk måte om sine opplevelser på turen med Berserk til Antarktis. 
Foredragene kan leses på brannmannen.no 

Årets brannmann

For tredje gang ble Årets brannmann kåret. I år tilfalt tittelen brannmann Rikard Heimen fra Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. Heimen er mannen bak brannbamsen Bjørnis som brukes av stadig flere brann- og redningstjenester for å hjelpe barn som har vært utsatt for traumatiske opplevelser, men også i forebyggende øyemed.
I nominasjonen pekes det på Heimens store engasjement for prosjektet og den verdien dette har tilført brann- og redningstjenester over hele landet.

 

COMMENTS