Brann-nei til boligblokk

HomeForebyggende

Brann-nei til boligblokk

Bygningsmyndigheten i Lørenskog kommune ga i september tillatelse til oppføring av to boligblokker på seks etasjer. Vedtaket forutsetter at Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) for blokkenes del skal dekke sekundærrømning via sin stigebil. Dette protesterer brannvesenet på.

–    Vi kan ikke oppfylle forutsetningen om at vår stigebil skal være rømningsvei nummer to, fordi vi ikke har fått ressurser nok fra eierkommunene til en femte mann på vaktlaget som skal betjene bilen. Dermed kan vi ikke garantere at den er bemannet døgnet rundt, og dette har det vært viktig for oss å si fra om, sa brann- og redningssjef Jan Gaute Bjerke til Romerikes Blad.

Han har på denne bakgrunn klaget på vedtaket. «En eventuell økning av beredskapen for å bemanne liften døgnkontinuerlig krever kommunestyrevedtak i alle våre tre eierkommuner, og vi anser ikke at bygningsmyndigheten gjennom et enkeltvedtak kan pålegge NRBR en forpliktelse uten at forutsetningene er til stede,» skrev Bjerke i klagen til Lørenskog kommune.
Politikerne i teknisk utvalg vedtok rett før jul enstemmig å ikke ta klagen fra brannvesenet til følge, etter anbefaling fra rådmannen. Han mener tiltaket er innenfor gjeldende lover, planer og forskrifter og hevder bruk av brannvesenets stigemateriell som sekundær rømningsvei er i henhold til plan- og bygningsloven. Saken er oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

COMMENTS