Ble ikke evakuert

HomeBrann

Ble ikke evakuert

Pårørende til en 81 år gammel dame har anmeldt brannvesen og politi for grov uforstand i tjenesten fordi damen ikke ble evakuert ut av en bygning hvor det var en brann. – Det var ikke behov for evakuering fordi det var en brannsikker bygning og ingen røykspredning til andre beboere, svarer Vestfold interkommunale brannvesen IKS (VIB).

Det var natt til 26. mai at VIB fikk automatisk brannvarsling om brann i et leilighetsbygg i Åsgårdstrand. Bygget er fra 2003 og inneholder leiligheter, hvorav 7 leies av kommunen og benyttes til omsorgstrengende. Det er vakt i tilknytning til disse leilighetene hele døgnet. Den 81-årige damen bodde ikke i en av leilighetene kommunen disponerte.
Brannen, som var på et rom i andre etasje, ble raskt slokket av brannvesenet og det var ingen røykspredning utover det lille som kom ut i korridoren da røykdykkerne gikk inn i rommet. Etter at brannen var slokket ble korridoren ventilert og inntilliggende rom og loft sjekket.

Dødsangst

Den 81 år gamle sterkt pleietrengende damen bodde i leilighet i første etasje. Hennes fraseparerte ektemann uttalte til NRK etter brannen hadde damen hadde hatt dødsangst:
    •    Det var like stor fare for beboerne i første etasje. Eva hadde ingen informasjon. Hun kjempet for livet i over 50 minutter og trodde hun skulle dø i brannen, sa mannen som leverte anmeldelsen om grov uforstand i tjenesten.
VIB har på sin facebookside lagt ut en redegjørelse om brannen hvor de skriver at de har stor forståelse for at en forflytningshemmet person kan føle frykt når brannalarmen går og i minuttene deretter opplever vedkommende situasjonen dithen at hun ikke blir ivaretatt. Dette er selvfølgelig beklagelig.
VIB redegjør videre for hendelsesforløpet og viser til rømningsråd for en rekke boligtyper.

Evakuere eller ikke evakuere

Tidligere var praksisen at man skulle evakuere alle personer når brannalarmen ble utløst. Det generelle rådet fra brannvesen var i årevis at man skulle rømme bygningen hvis det oppsto brann.
Med bakgrunn i at man har sett at mange mennesker har omkommet i rømningsveiene, har man i de senere årene endret budskapet og presisert at man i prinsippet skal rømme bygningen, men hvis rømningsveien er røykfylt skal man oppholde seg i leiligheten og ta kontakt med brannvesenet.
Personer kan uten problemer være i sine leiligheter under forutsetning at bygningen er branntrygg med skiller i betong og det ikke har forekommet noen videre røykspredning. Det sparer brannvesen og ikke minst politiet for en stor oppgave ved å ikke evakuere de som ikke er berørt av en brann. All håndtering av nøkler til leiligheter, personer som må hente dyr, medisiner, klær, penger mm skaper mye arbeid som belaster nødetatene.
I den svenske Taktikkboka råder man til å bare evakuere det som er nødvendig, men presiserer at informasjon er viktig. Man må bruke tilgjengelige ressurser til å informere de som ikke blir evakuert om at de er utenfor fare. Hvis det er røyk i trapper må brannvesenet sikre at mennesker holder seg i leilighetene og ikke tar seg ut i trappene. 

Utfordrende med denne type boliger

Hvilken kommentar har VIB til anmeldelsen? Brannsjef Per Olav Pettersen svarer:
    •    Jeg har stor forståelse for at damen har hatt en traumatisk opplevelse. Hun hadde ingen mulighet til selv å rømme og hun kjente røyklukt da vinduet sto oppe.
    •    Samtidig så innebærer denne type flerboligbygg en stadig større utfordring for oss. Her kom vi til et ordinært borettslag, hvor det viser seg at det bor flere pleietrengende personer som ikke selv har noen mulighet til å rømme ved brann. Det var ingen planer eller rutiner for hvordan disse skulle rømme. Dette kommer vi nok til å se stadig mer av når andelen eldre øker. De kommer til å bo i boliger i risikoklasse 4 selv om deres tilstand tilsier at de burde bo i et bygg i risikoklasse 6. Vi må bare erkjenne at andelen rømningssvake mennesker i ordinære boliger kommer til å øke kraftig i årene som kommer. Fra brannvesenet sin side må vi bli enda flinkere til å veilede blant annet borettslag og sameier for å påse at boligene som et minimum oppfyller kravene til risikoklasse 4 og har gode organisatoriske rutiner, sier Pettersen. 

 

Publisert: 12-09-2016

COMMENTS