Bedret synbarhet

HomeDiverse

Bedret synbarhet

De tre akuttetatene kjører til sammen ca. 3,5 millioner kilometer under utrykning i Norge hvert år. Det er vel ingen tvil om at risikoen for uhell øker ved utrykningskjøring og man må spørre seg om hvilke tiltak som effektivt kan iverksettes for å forebygge ulykker der utrykningskjøretøy er involvert. Redningsbil 97 fra Oslo brann- og redningsetat ble nylig merket med sjakkmønstret fluoriserende refleks, noe som helt klart har forbedret brannbilens synbarhet.

Diskusjonen om brannbilers synbarhet er langt ifra ny og ulike løsninger er valgt i ulike byer og land. At brannbilen skal være rød er mer bestemt ut ifra historiske grunner og undersøkelser viser at denne tradisjonelle brannbilfargen ikke er den beste med hensyn til synbarhet i trafikken, så hvis vi fortsatt ønsker røde brannbiler så bør det iverksettes andre tiltak. Utrykningssjåfører har ulike erfaringer om hvordan sine medtrafikanter oppfører seg når de endelig oppdager utrykningskjøretøyet. De fleste er flinke, men personen med mobilen i den ene hånden og kebaben i den andre er dessverre ikke sjeldne, og det er spesielt denne personen vi ønsker å vekke. 

 

Ingen krav

Det har i flere år har pågått et arbeid med å utvikle en felles standard for ambulanser i Europa av hensyn til gjenkjennelse og synlighet og det er blitt enighet om at dette bør reguleres i kjøretøyforskriften. I kjøretøyforskriften er det derimot i dag ingen krav til farge eller påskrift for brannbiler så det er mye opp til hvert enkelt brannvesen hvordan de på beste måte skal ivareta mannskapenes sikkerhet både under utrykningskjøring og på skadestedet.

Nye samarbeidspartnere

Utrykningspersonellets Fellesutvalg –Norge (UF-Norge) var blant de som tidlig tok kontakt med 3M Norge AS, som holder til på Skjetten utenfor Oslo, for å nyttiggjøre seg av 3M’s kompetanse med hensyn til merking og synbarhet både når det gjelder merking av kjøretøy og mannskaper. Samarbeidet har vært langt og fruktbart og et av resultatene kjører i dag rundt i Oslos gater. I arbeidet med å komme fram til den beste løsningen ble det foretatt undersøkelser i både inn- og utland via 3M’s og UF-Norges kontaktnett. England, som i mange år har markert seg som et foregangsland når det gjelder brannmannskapers sikkerhet under utrykningskjøring og på skadestedet, ble tilslutt en viktig inspirasjonskilde.

Ny merking og design

I England er det gjort en rekke tester av ulike måter å øke synbarheten på og her er noen av punktene i testene:

  • Sjakkmønster er betydelig mer synlig i trafikkbildet enn standard merking
  • Bilistene reagerer vesentlig raskere på merking med sjakkmønster.
  • Sjakkmønsteret synes tidligere og bilene får dermed lenger tid til å bremse ned.
  • Fargekombinasjonen – fluoriserende gul og rød (for brannbil) – gir en økt grad av gjenkjennelse.
  • På lang avstand – opp til 500 meter – er det betydelig mer effektivt å benytte sjakkmønster.
  • I vær som tåke, regn og tussmørke er fargene og sjakkmønsteret betydelig mer synlig.

Den refleksfolien som er benyttet er en såkalt klasse 3 refleks, noe som blant annet betyr en sterkere effekt. Ikke minst reflekterer klasse 3 refleksen lyset i en vidvinkel, noe som i praksis betyr en like god effekt uavhengig av hvor man befinner seg i forhold til kjøretøyet. 
Den praktiske delen av påmonteringen er gjort av Finn Solvang AS. Hver eneste refleksrute skal kantforsegles og arbeidet krever en høy kompetanse.

Gode erfaringer så langt

I følge mannskapene som bruker den nymerkede redningsbilen i Oslo brann- og redningsetat, har de fått en bil som utvilsomt er langt mer synlig i trafikkbildet enn tidligere. I og med at det bare er en uke siden, i skrivende stund, at bilen ble ferdig merket er det ennå alt for tidlig å si om medtrafikanter reagerer annerledes nå enn tidligere, men det virker lovende. Med hensyn til ny design er meningene delte, som det alltid vil være, men mange mener at de har fått en penere bil.

 

Publisert: 03-05-2004

COMMENTS