Ålesund Bygger opp beredskap innen tungbilredning

HomeRedning

Ålesund Bygger opp beredskap innen tungbilredning

Ålesund Brannvesen har hatt en plan om å iverksette en beredskap innen tungbilredning over litt tid. Det har blitt gjennomført TAS 3-kurs fra Norsk Luftambulanse og kurs med Heavy Rescue Sweden ved Jimmy Säfström i Ålesund.

Høsten 2010 ble det sendt fire personer 3-dagers kurs i Uppsala med Jimmy Säfström, og arbeidet med å få i gang tungbilredningstjenesten var for alvor i gang.

Ålesund brannvesen har valgt følgende modell:
– Èn stasjon, Spjelkavik stasjon, skal inneha tungbilredning-beredskapen.
– Èn superbruker for tungbilredning på hver brigade (4 stk).
– Èn koordinator for tungbilredning som rapporterer til avdelingsleder beredskap.
– Tungbilredning-enhet er oppsatt på bil, men kan også fraktes til skadested ved hjelp av luft-transport.
– Skal dekke eget område, samt støtte kommuner som ønsker bistand.
– Skal være kompetanseledende i egen region.
– Etterhvert implementere redning i forbindelse med ras og urban tauredning.

Tre faser
Vi har delt tungbilredningsarbeidet inn i tre faser:
– Fase 1: Anskaffelse av materiell, klargjøring av bil.
– Fase 2: Kurspakke for mannskaper, med komplett tungbilredningsenhet på egnet øvingsområde, inkludert øvingsmateriell.
– Fase 3: Iverksettelse av tungbilredningstjenesten.

Vi er nå i fase 1, og er godt i gang med å anskaffe materiell samt å klargjøre tungbilredningsenheten. Vi har valgt å bruke en 1990-modell Mercedes Benz 711. I løpet av to til fire år er det planlagt å anskaffe ny enhet. Vi har pr idag kjøpt støtter, skolinger, kile-puter og diverse håndverktøy. I januar hadde vi en felles test av Holmatro, Lukas og Weber hydrauliske redningsverktøy, med representanter fra henholdsvis Rosendal AS, Braco AS og Egenes brannteknikk AS. I februar gjennomfører vi en fact-finding-tur til utvalgte brannvesen.

Målet er å melde tjenesten klar før sommeren 2011.

Geir Egil Haug, brannkonstabel/koordinator tungbilredning   
Ålesund brannvesen KF

COMMENTS