Aksepterte ikke lovbrudd

HomeDiverse

Aksepterte ikke lovbrudd

Bystyret i Trondheim viste gjennom sitt vedtak om ny brannordning at de ikke aksepterer de lovbrudd som praktiseres i dag, ved at de bevilget penger til en økning av sikkerhetsnivået i byen. Med media i ryggen og hardt og redelig arbeid mot beslutningstagere har Trondheim brannkorpsforening (TBF) klart å snu en farlig trend i kommuneforvaltningen.

Målbevisst arbeid 

En ny og forbedret brannordning for Trondheim kommune ble i høst vedtatt av bystyret. En lang og hard kamp mot reduksjon av brannordning ble snudd til en økning med en mann i stedet for en «flytende» ordning med en klar reduksjon av sikkerhetsnivået. Vedtaket fører til at brannvesenet får økonomisk mulighet til å følge brannvern loven. 110-sentral og brannsyn tilføres de stillinger de skal ha etter lovverket. l tillegg får utrykningsstyrken en økt minstebemanning fra 16 til 17 mann.

Det målrettede arbeidet mot et økt sikkerhetsnivå har foregått på flere plan. Roy Hvedings har hatt en nøkkelrolle som bystyrerepresentant og fagforeningsleder i dette spillet. I tillegg har media fattet interesse for saken. TBFs strategi som bygger på redelighet og en klar holdning til lover og regler, førte til at de fikk innpass hos de politiske partier og de fikk dermed sjansen til å legge fram sitt syn direkte til beslutningstakerne. DBEs tilsyn og rapport som avdekket klare mangler ved Trondheim brannvesens drift var også til hjelp.

Bystyrevedtaket er en konklusjon på at den arbeidsform TBF valgte, fører fram. Brannmenns troverdighet hos politikere, media og befolkning har fått et løft gjennom denne prosessen, sier Roy Hveding. Vi har blitt trodd på, og vårt arbeid for byens befolkning og de ansattes sikkerhet har ført fram, og det føles som seier. Vi mener nå at vi med en minimumsstyrke på 17 mann kan rykke ut og starte innsats med et høyt sikkerhetsnivå, uansett hvor det måtte være i byen.

Langt igjen 

Vi vet at vi fremdeles har en lang vei å gå før vi kan føle oss trygge på at vi er der et profesjonelt brannvesen skal være. Det er ikke kotyme at lover, forskrifter og vedtak følges i vår organisasjon. Vi håper at dette er et vendepunkt og at ledelsen nå for framtiden slipper å bli presset til slike lovbrudd av en sparesugen rådmann, sier Hveding. 
 

Publisert: 05-09-2000

COMMENTS