5500 underskrifter for nytt nødsamband

Home110/Nødnett

5500 underskrifter for nytt nødsamband

Utrykningspersonellets fellesutvalg har samlet inn 5500 underskrifter med krav om nytt mobil samband for nødetatene. Det er ansatte i brukeretatene som har skrevet under oppropet.

Ansatte i politiet, brannvesenet og akutthelsetjenesten opplever daglig situasjoner hvor sambandet ikke strekker til. Det har i mange år vært jobbet for å få et nytt felles sambandssystem slik at nødetatene kan snakke sammen. I dag har etatene separate nett. Et nytt samband for nødetatene vil øke tryggheten for oss alle. Når er det på tide at pengene bevilges.

Lekkasjen i Oslofjordtunnelen ga oss en påminnelse om de svakheter som finnes i landets hundrevis av tunneler. Det er et tankekors for oss som skal rykke ut på ulykker i tunneler at vi ikke kan kommunisere i slike situasjoner. Dette medfører en sikkerhetsrisiko for publikum og våre egne kolleger
Det er nylig blitt lov å ha «politiradio». Dette vanskeliggjør arbeidet for nødetatene og kan i gitte situasjoner være en trussel for operativ personell.

Ansatte må derfor bruke mobiltelefonen. Men ved store hendelser og ulykker bryter ofte mobiltelefonnettet sammen. Dette systemet kan ikke nødetatene stole på. Etatene trenger et nytt digitalt nett som er beregnet for nødetater.
De 5500 underskriftene er overlevert til Justisminister Odd Einar Dørum.

 

Publisert: 03-08-2003

COMMENTS