HomeDiverse

Fem ungdommer russebil kjørte av veien og tok fyr i Våler kommune mai. Ulykken startet en debatt i media om russebiler og ulykker med disse. Ulykken ble også en voldsom belastning for redningsmannskapene i en liten kommune hvor «alle kjenner alle».

Våler kommune er en liten kommune med 4000 innbyggere og ligger tre mil syd for Elverum.
Brann- og redningstjenesten er organisert med undertegnede som brannsjef i hel stilling, en feier i hel stilling og 15 deltidsansatte og to vikarer i utrykningsstyrken som er fordelt på fem vaktlag med tre mann på kontinuerlig vakt. Av biler har vi to mannskapsbiler og en tankbil.

 

Ulykken

3. mai kl. 04.33 mottok Våler brannvesen melding fra 110-sentralen i Elverum om russebil i brann på riksvei 20 i Våler med muligheter for russ i bilen. Vanligvis sender vi kun gruppealarm på bilbranner, men vi valgte denne gang å sende full alarm på grunn av at meldingen var noe uklar.
Vi rykket ut med 16 mannskaper fordelt på tre biler og var framme etter få minutter, da skadestedet ligger ca 3 km. fra sentrum i Våler der brannstasjonen ligger.

Det syn som møtte redningsmannskapene denne mai morgenen vil alltid bli sittende i minnet som en veldig vond og uforståelig hendelse der fem ungdommer i sin beste alder omkom på en tragisk måte, og to andre ungdommer ble meget alvorlig skadd i form av brann- og bruddskader.
Ved fremkomst så skadestedet ut som en krigsskueplass med kraftig brann i russebilen som var en Chevrolet Van modell 1990 med diesel som drivstoff. Inne i russebilen oppdaget vi umiddelbart tre omkomne og utvendig i veibanen tre alvorlig skadde personer.

En privatbil med fire ungdommer og en lastebil var på skadestedet da vi ankom.
Arbeidsoppgavene ble raskt fordelt slik at vi startet med livreddende førstehjelp på de skadde, slukking av brannen i bilen, omdirigering av trafikk, ta seg av andre russ som kom til, samt å få en oversikt over antall og navn på de som hadde vært med i russebilen.
Ambulansen kom umiddelbart etter oss og tok over ansvaret for de skadde personene og etter noe tid kom også politiet som tok over skadestedledelsen.

Vi fikk etter hvert opplyst at det hadde vært syv russ i bilen og ved nærmere gjennomgang av bilen fant vi dessverre en fjerde ungdom omkommet. Enda en ungdom omkom senere på sykehus. Alle omkomne og skadde var elever ved Åsnes videregående skole.

Oppsummering

Etter at ambulansen hadde fraktet de tre skadde til Sentralsykehuset i Elverum, ble 10 av brannmannskapene permittert fra skadestedet. Klokken hadde nå blitt 07.30 og vi samlet oss på brannstasjonen til første evaluering. Kommunens kriseledelse hadde også på dette tidspunkt blitt orientert om hendelsen slik at både ordfører og rådmann stilte seg til disposisjon hvis noen i korpset ønsket dette. De øvrige seks mannskapene ble igjen på skadestedet for å bistå politiet.

Brannstasjonen ble hele dagen ett samlingssted der vi kunne prate om den forferdelige hendelsen som vi hadde vært vitne til og deltatt i. I denne forbindelsen fikk vi fra legesenteret i Våler tilbud fra spesialister innen psykiatri, men valgte å løse de eventuelle psykiske reaksjoner som hadde oppstått innad i korpset. Dette har vi etter 25 år funnet ut er den beste måten for oss.
Etter at alt arbeide var utført på skadestedet, ble veien åpnet for fri ferdsel kl. 14.00 samme dag, vi hadde da et fellesmøte med alle i brannvesenet der vi nok en gang evaluerte dagen hendelse.

Denne dagen vil for Våler brann- og redningsvesen bli en dag som vil bli stående som en vond og uvirkelig dag der flere av de omkomne og skadde var kjenninger av mannskapene i brannkorpset.

 


 

Ressurser på skadested 

Våler brann- og redningstjeneste  16 mannskaper 3 biler
Ambulanser 10 mannskaper 5 biler
Luftambulanse fra Lørenskog 3 mannskaper
Luftambulanse fra Dombas gikk ned i Elverum 
Politiet 2 betjenter 2 biler
Etter noe tid kommer 5 betjenter

Publisert: 04-05-2002

COMMENTS