450.000 kroner i erstatning etter diskriminering

HomeDiverse

450.000 kroner i erstatning etter diskriminering

Vadsø kommune må betale Marja Aastrøm 450.000 kroner i erstatning og oppreisning. Det har Øst-Finnmark tingrett slått fast.

Aastrøm gikk til sak mot kommunen, og krevde erstatning og oppreisning som følge av at hun ble forbigått da hun søkte på jobb som brannkonstabel. Aastrøm har hele tiden hevdet at ikke fikk jobben fordi hun var kvinne. Nå har hun fått fullt medhold i retten. 

Marja Aastrøm hadde vært deltidsansatt i Vadsø brannvesen siden 2001 og bestått nødvendige fysiske tester og kurs da hun i 2005 søkte på et ledig vikariat som heltidsansatt brannkonstabel i Vadsø brannvesen. Hun fikk ikke jobben. Det samme skjedde da hun søkte på en fast stilling året etter. Ved begge tilfellene gikk jobben til en mann. Aastrøm hevdet hun ble forbigått fordi hun var kvinne. Og, at hun ble utsatt for ulovlig gjengjeldelse, ved at hun ble tildelt færre vakter etter å ha tatt dette opp med Likestillings- og diskrimineringsombudet. 

Likestillings- og diskrimineringsnemnda slo fast at Vadsø kommune hadde brutt både arbeidsmiljølovens forbud mot aldersdiskriminering og likestillingslovens forbud mot kjønnsdiskriminering. Vadsø kommune valgte å ikke innrette seg etter nemndas avgjørelse.
Tingretten har gitt Aastrøm fullt medhold, og har samtidig tilkjent Vadsøkvinnen til sammen 450.000 kroner i erstatning og oppreisning.

Aastrøm innrømmer at beløpet ble høyere enn hun hadde trodd på forhånd. 
– Det prinsipielle har vært det viktigste for meg, ikke størrelsen på erstatningen. Men selv om beløpet ble høyere enn jeg hadde sett for meg, så syns jeg det er en rettferdig sum. Jeg har tross alt brukt tre og et halvt år på denne saken, sier Aastrøm til avisa Finnmarken.

Må tåle kritikk 
Vadsø kommune hadde på forhånd erkjent at Aastrøm ble aldersdiskriminert, og tilbød henne 100.000 kroner i oppreisning. Kommunen benektet imidlertid at Aastrøm ble forbigått med bakgrunn i kjønn. Kommunens tilbud på 100.000 kroner ble blankt avvist av Aastrøm, og partene møttes dermed i retten. 
Da rettssaken var oppe i februar, fastholdt kommunen at Aastrøm ikke ville fått jobben uansett, og avviste blankt at hun ble forbigått fordi hun var kvinne. 
I slike saker er det imidlertid arbeidsgiver som må bevise at kjønnsdiskriminering ikke har funnet sted. I dette tilfellet har tingretten lagt til grunn at kommunen ikke har klart å motbevise at Aastrøm ble kjønnsdiskriminert, skriver Finnmarken. 

Vadsø kommune må dessuten tåle til dels kraftig kritikk for måten de har opptrådt på i denne saken. 
«Kommunen har overtrådt flere sentrale bestemmelser som en offentlig virksomhet bør kjenne til», heter det i dommen, og retten slår videre fast at kommunens behandling av tilsettingssaken hadde klare mangler.

Slo ned som en bombe 
Rådmann Jens Betsi i Vadsø har vanskeligheter med å forstå tingrettens dom, som altså endte med en knusende seier for motparten. 
– Dommen kom som en stor overraskelse, og vi er utrolig skuffet. Dommen inneholder elementer som vi har store problemer med å forstå eller akseptere, uttalte rådmannen til Finnmarken rett etter dommen.

Det er i skrivende stund ikke avgjort om kommunen vil anke saken.

COMMENTS